Anime HD ZEROO
Click to Hide Advanced Floating Content banner
Click to Hide Advanced Floating Content banner
Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ลิลี่ผลิบานเพราะเป็นงานหรอกนะคะ! ซับไทย

ล็อตเว็บตรง

Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ลิลี่ผลิบานเพราะเป็นงานหรอกนะคะ! ซับไทย

ชิรากิ ฮิเมะ เด็กสาวมัธยมปลายที่สร้างตัวตนขึ้นมาเพื่อให้เป็นจุดสนใจ วันหนึ่งเธอจับพลัดจับผลูไปทำงานที่คาเฟ่โรงเรียนสตรีลีเบอ คาเฟ่ที่พนักงานต้องรับบทเป็นนักเรียนโรงเรียนลูกคุณหนู แต่แล้วฮิเมะก็ดันเผลอเรียกรุ่นพี่ในที่ทำงานอย่างอายาโนะโคจิ มิสึกิว่าท่านพี่เข้าเสียได้

Tag: Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ลิลี่ผลิบานเพราะเป็นงานหรอกนะคะ! ซับไทย,ลิลี่ผลิบานเพราะเป็นงานหรอกนะคะ! ซับไทย,Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ซับไทย

Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ลิลี่ผลิบานเพราะเป็นงานหรอกนะคะ! ตอนที่ 1 ซับไทย

Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ลิลี่ผลิบานเพราะเป็นงานหรอกนะคะ! ตอนที่ 2 ซับไทย

Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ลิลี่ผลิบานเพราะเป็นงานหรอกนะคะ! ตอนที่ 3 ซับไทย

Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ลิลี่ผลิบานเพราะเป็นงานหรอกนะคะ! ตอนที่ 4 ซับไทย

Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ลิลี่ผลิบานเพราะเป็นงานหรอกนะคะ! ตอนที่ 5 ซับไทย

Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ลิลี่ผลิบานเพราะเป็นงานหรอกนะคะ! ตอนที่ 6 ซับไทย

Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ลิลี่ผลิบานเพราะเป็นงานหรอกนะคะ! ตอนที่ 7 ซับไทย

Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ลิลี่ผลิบานเพราะเป็นงานหรอกนะคะ! ตอนที่ 8 ซับไทย

Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ลิลี่ผลิบานเพราะเป็นงานหรอกนะคะ! ตอนที่ 9 ซับไทย

Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ลิลี่ผลิบานเพราะเป็นงานหรอกนะคะ! ตอนที่ 10 ซับไทย

Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ลิลี่ผลิบานเพราะเป็นงานหรอกนะคะ! ตอนที่ 11 ซับไทย

Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! ลิลี่ผลิบานเพราะเป็นงานหรอกนะคะ! ตอนที่ 12 ซับไทย


แฟนเพจClose Ads banner banner