Anime HD ZEROO
Click to Hide Advanced Floating Content banner
Click to Hide Advanced Floating Content banner
Kusuriya no Hitorigoto ตำรับปริศนา หมอยาแห่งวังหลัง ซับไทย

pgslot

Kusuriya no Hitorigoto ตำรับปริศนา หมอยาแห่งวังหลัง ซับไทย

เมาเมา (เหมาเหมา) เด็กสาวผู้ทำงานเคยเป็นหมอยาในสถานเริงรมย์ย่านโคมแดง ได้จับพลัดจับผลูต้องมาทำงานรับใช้อยู่ในวังหลัง และใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาคดีในวัง ณ อาณาจักรใหญ่ยักษ์แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ใจกลางทวีป เด็กสาวนางหนึ่งผู้ทำงานเป็นหมอยาในสถานเริงรมย์ย่านโคมแดงอันมีนามว่า ‘เมาเมา’ บัดนี้เกิดจับพลัดจับผลูต้องมาทำงานรับใช้อยู่ในวังหลัง เธอทำได้เพียงเฝ้ารอให้หมดวาระการทำงานอย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัว ด้วยรูปร่างหน้าตาที่ไม่สะสวยจึงมั่นใจเป็นนักหนาว่าตนจะไม่มีวันโดนจักรพรรดิเรียกไปเป็น ‘คู่นอน’ อย่างแน่แท้

Tag: Kusuriya no Hitorigoto ตำรับปริศนา หมอยาแห่งวังหลัง ซับไทย,ตำรับปริศนา หมอยาแห่งวังหลัง ซับไทย,Kusuriya no Hitorigoto ซับไทย

Kusuriya no Hitorigoto ตำรับปริศนา หมอยาแห่งวังหลัง ตอนที่ 1 ซับไทย

Kusuriya no Hitorigoto ตำรับปริศนา หมอยาแห่งวังหลัง ตอนที่ 2 ซับไทย

Kusuriya no Hitorigoto ตำรับปริศนา หมอยาแห่งวังหลัง ตอนที่ 3 ซับไทย

Kusuriya no Hitorigoto ตำรับปริศนา หมอยาแห่งวังหลัง ตอนที่ 4 ซับไทย

Kusuriya no Hitorigoto ตำรับปริศนา หมอยาแห่งวังหลัง ตอนที่ 5 ซับไทย

Kusuriya no Hitorigoto ตำรับปริศนา หมอยาแห่งวังหลัง ตอนที่ 6 ซับไทย

Kusuriya no Hitorigoto ตำรับปริศนา หมอยาแห่งวังหลัง ตอนที่ 7 ซับไทย

Kusuriya no Hitorigoto ตำรับปริศนา หมอยาแห่งวังหลัง ตอนที่ 8 ซับไทย

Kusuriya no Hitorigoto ตำรับปริศนา หมอยาแห่งวังหลัง ตอนที่ 9 ซับไทย

Kusuriya no Hitorigoto ตำรับปริศนา หมอยาแห่งวังหลัง ตอนที่ 10 ซับไทย

Kusuriya no Hitorigoto ตำรับปริศนา หมอยาแห่งวังหลัง ตอนที่ 11 ซับไทย

Kusuriya no Hitorigoto ตำรับปริศนา หมอยาแห่งวังหลัง ตอนที่ 12 ซับไทย

Kusuriya no Hitorigoto ตำรับปริศนา หมอยาแห่งวังหลัง ตอนที่ 13 ซับไทย

Kusuriya no Hitorigoto ตำรับปริศนา หมอยาแห่งวังหลัง ตอนที่ 14 ซับไทย

Kusuriya no Hitorigoto ตำรับปริศนา หมอยาแห่งวังหลัง ตอนที่ 15 ซับไทย

Kusuriya no Hitorigoto ตำรับปริศนา หมอยาแห่งวังหลัง ตอนที่ 16 ซับไทย

Kusuriya no Hitorigoto ตำรับปริศนา หมอยาแห่งวังหลัง ตอนที่ 17 ซับไทย

Kusuriya no Hitorigoto ตำรับปริศนา หมอยาแห่งวังหลัง ตอนที่ 18 ซับไทย

Kusuriya no Hitorigoto ตำรับปริศนา หมอยาแห่งวังหลัง ตอนที่ 19 ซับไทย

Kusuriya no Hitorigoto ตำรับปริศนา หมอยาแห่งวังหลัง ตอนที่ 20 ซับไทย


แฟนเพจClose Ads banner banner