Anime HD ZEROO
Click to Hide Advanced Floating Content banner
Click to Hide Advanced Floating Content banner
Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa ชีวิตลูปที่ 7 ของนางร้าย ขอเป็นเจ้าสาวนอนกลิ้งสบายในแดนอดีตศัตรู ซับไทย

pgslot

Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa ชีวิตลูปที่ 7 ของนางร้าย ขอเป็นเจ้าสาวนอนกลิ้งสบายในแดนอดีตศัตรู ซับไทย

ริเช่ บุตรสาวดยุค หลังเธอได้ถูกถอนหมั้นหมายกับเจ้าชายรัชทายาทประเทศตน เธอจะได้ออกไปเรียนรู้ความสามารถอีก 5 ปี แล้วก็เธอตายเมื่ออายุ 20 ปีด้วยลูกหลงจากภัยสงคราม แล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ เธอจะเรียนรู้ความสามารถใหม่เสมอในแต่ละลูป จนถึงลูปครั้งที่ 7 เธอตั้งใจปล่อยตัวตามสบายในลูปนี้โดยไม่สนอะไรอีกแล้ว แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา กลับทำให้ อาร์โน ไฮน์ เจ้าชายผู้เย็นชาที่เคยฆ่าเธอในลูปที่หก ได้แสดงความต้องการแต่งงานกับเธอในลูปที่ 7 ทำให้เธอได้ไปเริ่มชีวิตใหม่ในประเทศของเขา พร้อมประสบการณ์ที่ติดตัวมาจากลูปก่อน

Tag: Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa ชีวิตลูปที่ 7 ของนางร้าย ขอเป็นเจ้าสาวนอนกลิ้งสบายในแดนอดีตศัตรู ซับไทย,ชีวิตลูปที่ 7 ของนางร้าย ขอเป็นเจ้าสาวนอนกลิ้งสบายในแดนอดีตศัตรู ซับไทย,Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa ซับไทย

Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa ชีวิตลูปที่ 7 ของนางร้าย ขอเป็นเจ้าสาวนอนกลิ้งสบายในแดนอดีตศัตรู ตอนที่ 1 ซับไทย

Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa ชีวิตลูปที่ 7 ของนางร้าย ขอเป็นเจ้าสาวนอนกลิ้งสบายในแดนอดีตศัตรู ตอนที่ 2 ซับไทย

Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa ชีวิตลูปที่ 7 ของนางร้าย ขอเป็นเจ้าสาวนอนกลิ้งสบายในแดนอดีตศัตรู ตอนที่ 3 ซับไทย

Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa ชีวิตลูปที่ 7 ของนางร้าย ขอเป็นเจ้าสาวนอนกลิ้งสบายในแดนอดีตศัตรู ตอนที่ 4 ซับไทย

Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa ชีวิตลูปที่ 7 ของนางร้าย ขอเป็นเจ้าสาวนอนกลิ้งสบายในแดนอดีตศัตรู ตอนที่ 5 ซับไทย

Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa ชีวิตลูปที่ 7 ของนางร้าย ขอเป็นเจ้าสาวนอนกลิ้งสบายในแดนอดีตศัตรู ตอนที่ 6 ซับไทย

Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa ชีวิตลูปที่ 7 ของนางร้าย ขอเป็นเจ้าสาวนอนกลิ้งสบายในแดนอดีตศัตรู ตอนที่ 7 ซับไทย

Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa ชีวิตลูปที่ 7 ของนางร้าย ขอเป็นเจ้าสาวนอนกลิ้งสบายในแดนอดีตศัตรู ตอนที่ 8 ซับไทย


แฟนเพจClose Ads banner banner