Anime HD ZEROO
Click to Hide Advanced Floating Content banner
Click to Hide Advanced Floating Content banner
Nitian Xie Shen พลิกฟ้าท้าสวรรค์ พากย์ไทย

Nitian Xie Shen พลิกฟ้าท้าสวรรค์ พากย์ไทย

เรื่องย่อ: อวิ๋นกู่ นักบุญทางการแพทย์แห่งแคว้นชางอวิ๋นถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมเพราะเขามีสมบัติเซวียนเทียนหนึ่งในเจ็ดมหาสมบัติ นั่นคือ ไข่มุกพิษแห่งสวรรค์ ซึ่งดึงดูดความโลภของผู้คน อวิ๋นเช่อศิษย์ของเขานำสมบัติไปล้างแค้นให้กับอาจารย์ ทำให้เกิดการสังหารอย่างไม่สิ้นสุด และในที่สุดก็ถูกบังคับให้ตายโดยผู้มีอำนาจจากทุกแขนงในหน้าผาเมฆาสิ้นแสง

Tag: Nitian Xie Shen พลิกฟ้าท้าสวรรค์ พากย์ไทย,Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์,Nitian Xie Shen พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Nitian Xie Shen พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 1 พากย์ไทย

Nitian Xie Shen พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 2 พากย์ไทย

Nitian Xie Shen พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 3 พากย์ไทย

Nitian Xie Shen พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 4 พากย์ไทย

Nitian Xie Shen พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 5 พากย์ไทย

Nitian Xie Shen พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 6 พากย์ไทย

Nitian Xie Shen พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 7 พากย์ไทย

Nitian Xie Shen พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 8 พากย์ไทย

Nitian Xie Shen พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 9 พากย์ไทย

Nitian Xie Shen พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Nitian Xie Shen พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Nitian Xie Shen พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Nitian Xie Shen พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Nitian Xie Shen พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Nitian Xie Shen พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Nitian Xie Shen พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Nitian Xie Shen พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Nitian Xie Shen พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Nitian Xie Shen พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Nitian Xie Shen พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Nitian Xie Shen พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 21 พากย์ไทย


แฟนเพจClose Ads banner banner